Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των χρηστών της διαδικτυακής πύλης homewise.gr
Υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία E home-wise MON IKE Ιπποκράτους 4 Αθήνα τκ 10679
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή αποκλειστικά για τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να τους προστατεύσει από τυχόν παραβιάσεις και κατάχρηση. Ο χειριστής συλλέγει, διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα χρηστών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών.
Η E home-wise MON IKE διατηρεί τα ακόλουθα δεδομένα εγγεγραμμένων μελών του homewise.gr για αόριστο χρονικό διάστημα: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, κύρια διεύθυνση και διευθύνσεις παράδοσης , χώρα διαμονής, ώρα και ημερομηνία εγγραφής, άλλα δεδομένα που εισήχθησαν εθελοντικά από τον χρήστη στις ηλεκτρονικές φόρμες καταστήματος. άλλα δεδομένα που ο χρήστης προσθέτει οικειοθελώς αργότερα στο προφίλ του.
Η E home-wise MON IKE χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που δηλώθηκαν με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας (αποστολή ενημερωτικού υλικού, προσφορών, τιμολογίων) και άλλων απαραίτητων επικοινωνιών με τον χρήστη.
Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα του χρήστη δεν θα αποκαλυφθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Είστε επίσης υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διασφαλίζοντας την ασφάλεια της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και της κατάλληλης προστασίας λογισμικού (antivirus) του υπολογιστή σας.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα ανά πάσα στιγμή και να ακυρώσουν την εγγραφή τους. Το πράττουν με γραπτή ειδοποίηση για την ανάκληση της εγγραφής.
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την E home-wise MON IKE υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου Μπορείτε να στείλετε γραπτή ακύρωση στο support@homewise.gr. Παρά την ακύρωση, η E home-wise MON IKE δύναται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.